مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی حوله خشک کن آسیس  با توجه به اینکه کیفیت تصویر خوب می باشد در صورت نیاز به بررسی دقیق تر میتوانید با save کردن تصویر و zoom  آن ، مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی حوله خشک کن  را دقیق تر بررسی نمایید.