مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی رادیاتور پنلی با توجه به اینکه کیفیت تصویر خوب می باشد در صورت نیاز به بررسی دقیق تر میتوانید با save کردن تصویر و zoom آن ، مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی رادیاتور را دقیق تر بررسی نمایید.