قیمت پکیج ایران رادیاتور

  قیمت ها همگی به روز می باشد. ( خرداد 1401)

 در لیست زیر قیمت مصرف کننده و همچنین قیمت تخفیف خورده (خرداد 1401 ) پکیج دیواری و رادیاتور ایران رادیاتور قابل مشاهده می باشد ( قیمت ها با تخفیف حداکثری به شرط نصب توسط نصاب مجاز محصولات ایران رادیاتور این فروشگاه فقط در تهران است )
 
  از آنجاییکه فروش همراه با نصب است و امکان نصب مجری مجاز استان تهران در سایر استان ها وجود ندارد لذا امکان ارسال از این فروشگاه از تهران به شهرستان به هیچ وجه وجود ندارد.
 در شهرستانها یا دیگر فروشگاه ها در تهران ممکن است بر اساس رقابتی که هر فروشگاه با یکدیگر دارند مبالغ را تا حداکثر قیمت سقف مجاز ( قیمت مصرف کننده ) ارائه دهند که آن مبالغ نیز مجاز است.
 
 
مدل موجودی مشخصات فنی
ارسال رایگان
قیمت مصرف کننده
( تومان )

خرداد 1401
M 24 FF ( فن دار - دو مبدل ) موجود جزییات محصول ...
فروش همراه با نصب فقط در تهران
زیر قیمت مصرف کننده
(ارسال رایگان)
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ، تماس بگیرید
8.678.000
L 24 FF ( فن دار - دو مبدل ) موجود جزییات محصول ... فروش همراه با نصب فقط در تهران
زیر قیمت مصرف کننده
+ (ارسال رایگان)
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ، تماس بگیرید
10.0745.00
 ECO 22 FF ( فن دار - دو مبدل ) موجود جزییات محصول ...
فروش همراه با نصب فقط در تهران
زیر قیمت مصرف کننده
+ (ارسال رایگان)
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ، تماس بگیرید
7.922.900 
ES 28 FF  ( فن دار - دو مبدل ) نا موجود جزییات محصول ...
فروش همراه با نصب فقط در تهران
زیر قیمت مصرف کننده
+ (ارسال رایگان)
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ، تماس بگیرید
نا موجود 
L 28 FF  ( فن دار - دو مبدل ) موجود جزییات محصول ...
فروش همراه با نصب فقط در تهران
زیر قیمت مصرف کننده
 + (ارسال رایگان)
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ، تماس بگیرید
10.532.100
L 36 FF ( فن دار - دو مبدل ) موجود جزییات محصول ...
فروش همراه با نصب فقط در تهران
زیر قیمت مصرف کننده
 + (ارسال رایگان)
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ، تماس بگیرید
11.527.600
M 28 FF ( فن دار - دو مبدل ) نا موجود جزییات محصول ...
فروش همراه با نصب فقط در تهران
زیر قیمت مصرف کننده
 + (ارسال رایگان)
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ، تماس بگیرید
نا موجود 
M 24 CF  ( بدون فن - دو مبدل ) ناموجود جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
L 24 CF  (  بدون فن - دو مبدل ) ناموجود جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
L 28 CF   ( بدون فن - دو مبدل ) ناموجود جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
BM 24 CF ( بدون فن - تک مبدل ) ناموجود جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
BM 24 FF ( فن دار - تک مبدل ) ناموجود جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
OM 24 FF ( فن دار ) ناموجود جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
OE 28 FF ( فن دار ) ناموجود جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست

 نصاب مجاز محصولات ایران رادیاتور این فروشگاه فقط در تهران امکان نصب دارد
 ارسال پکیج دیواری در شهر تهران رایگان
 نصب پکیج رایگان   
 ایاب و ذهاب نصاب مجاز رایگان
 هزینه ی لوازم نصب پکیج جداگانه بوده و بسته به شرایط محل نصب است
 


قیمت رادیاتور ایران رادیاتور

  قیمت ها همگی به روز می باشد. (خرداد 1401 )مدل  وضعیت موجودی  مشخصات فنی   قیمت هر پره ( تومان)
 
قیمت مصرف کننده
( تومان)
ترمو موجود جزییات محصول ...
زیر قیمت مصرف کننده
 
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ،
تماس بگیرید
موجود 
کال موجود  جزییات محصول ...
 
زیر قیمت مصرف کننده
 
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ،
تماس بگیرید
موجود 
پنلی موجود جزییات محصول ...
 
زیر قیمت مصرف کننده
 
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ،
تماس بگیرید
موجود 
ترمو نو نا موجود جزییات محصول ... نا موجود نا موجود
ماکسی موجود جزییات محصول ...
زیر قیمت مصرف کننده
 
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ،
تماس بگیرید
موجود 
اکو موجود  جزییات محصول ...
 
زیر قیمت مصرف کننده
 
برای اطلاع از حداکثر تخفیف امروز ما ،
تماس بگیرید
موجود 
تمپو  موجود نیست  جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
درای  موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
کالری  موجود نیست  جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
فایر  موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
سولار  موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
دوآل  موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
 

 هزینه ارسال رادیاتور ( بدون درخواست پکیج دیواری ) با مشتری است
 ارسال رادیاتور همراه با پکبج دیواری در شهر تهران رایگان است
 هزینه ی نصب رادیاتور و لوازم آن و ایاب و ذهاب نصاب رادیاتور با مشتری است

 


قیمت حوله خشک کن ایران رادیاتور

مدل   وضعیت موجودی   مشخصات فنی  
 قیمت ( تومان )
درصورت خرید حوله
خشک کن
همراه با پکیج دیواری 
 قیمت ( تومان )
درصورت خرید حوله خشک کن
بدون پکیج دیواری
BALNEUM 60/50 ده لوله  موجود  جزییات محصول ... (ارسال رایگان) موجود 
BALNEUM 60/50 چهارده لوله موجود جزییات محصول ...  (ارسال رایگان) موجود 
BALNEUM 80/50 نوزده لوله موجود  جزییات محصول ...  (ارسال رایگان) موجود 
BALNEUM 120/50 بیست ونه لوله موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
BALNEUM 180/50 چهل و سه لوله موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
BALNEUM 60/35 چهارده لوله موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
BALNEUM 80/35 نوزده لوله موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
OASIS 60/50 هشت لوله موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
OASIS 80/50 سیزده لوله موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
OASIS 120/50 نوزده لوله موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
OASIS 180/50 بیست و هشت لوله موجود نیست جزییات محصول ... موجود نیست موجود نیست
Corum ده لوله موجود  جزییات محصول ... (ارسال رایگان) موجود

 هزینه ارسال حوله خشک کن ( بدون درخواست پکیج دیواری ) با مشتری است
 
هزینه ی نصب رادیاتور و لوازم آن و ایاب و ذهاب نصاب حوله خشک کن با مشتری است