کارشناسی محل نصب پکیج و رادیاتور و کولر گازی

 كارشناسي تلفنی و یا از طریق ارسال تصاویر محل نصب در واتساپ بصورت رایگان در تهران  و یا در صورت نیاز ، کارشناسی حضوري در شهر تهران براي انتخاب مناسب ترين دستگاه پكيج شوفاژ دیواری یا کولر گازی اسپلیت ایران رادیاتور با توجه به این موارد زیر صورت می گیرد :

 بار گرمایی مورد نیاز واحد ساختمانی پکیج دیواری و رادیاتور 
 بار سرمایی مورد نیاز واحد ساختمانی برای کولر گازی 
تعداد پره رادیاتور مـورد نیاز برای گرمایش مـنزل 
ابـعاد و قطر دودكش

ظـرفیت حـرارتی لازم برای آبـگرم مصرفی
بررسی موضوعات قوانین نظام مهندسی مانند: بحث تامین هوای دستگاه و استانداردهای لوله کشی آب و گاز و برق
 و در نـهایت بر حـسب بودجه مـشتری

 دسـتگاه پکیج دیواری یا رادیاتور و یا اسپلیت کولرگازی به ایـشان پـیشنهاد می گردد.  


enlightened در صورت نیاز به مراجعه حضوری ، هزینه کارشناسی و هزینه ی ایاب و ذهاب طبق تعرفه ایران رادیاتور محاسبه می گردد.