کارشناسی رایگان


 كارشناسي تلفنی رایگان  برای محل نصب در تهران  و یا در صورت نیاز ، کارشناسی حضوري رايگان در شهر تهران براي انتخاب مناسب ترين دستگاه پكيج شوفاژ دیواری با توجه به این موارد زیر صورت می گیرد :
 بار گرمایی مورد نیاز واحد ساختمانی ،
تعداد پره رادیاتور مـورد نیاز برای گرمایش مـنزل ،
ابـعاد و قطر دودكش ،
ظـرفیت حـرارتی لازم برای آبـگرم مصرفی
 و در نـهایت بر حـسب بودجه مـشتری

      دسـتگاه پکیج دیواری به ایـشان پـیشنهاد می گردد.  


enlightened کارشناسی حضوری رایگان است ، اما هزینه ی ایاب و ذهاب طبق تعرفه اخذ می گردد.