ویدیوهای تبلیغاتی ایران رادیاتور - رسمی

تبلیغ جاگزینی موتورخانه به پکیج


تبلیغ ایران رادیاتور در دهه 70


تبلیغ اسپیلت و فوتبال نوه عمویادگار


تبلیغ عمو یادگار رخصت !


تبلیغ عمو یادگار نمی ری تو غار ! سال 69


تبلیغ اسپیلت وسوختن نوه عمویادگار!


تبلیغ پشتم گرمه !


تبلیغ کولرگازی و ازدواج نوه عمو یادگار


تبلیغ نوه عمو یادگار و سفر !


تبلیغ سال نوی نوه ی عمویادگار


تبلیغ رادیاتور ایران رادیاتور


تبلیغ خط تولید کولر گازی ایران رادیاتور